Virksomheder

CITATER

  • ”Erhvervsrådet medvirkede til, at vi fik tilskud til ansættelse af en højtuddannet medarbejder.”
    Finn M. Poulsen, dir. Netek IR System A/S
  • ”Med Erhvervsrådet som aktiv sparringspartner har Rikki Tikki fundet det tilskudsprogram, der har igangsat en ny strategiproces og skærpet vores fokus.”
    Thomas Hjort, dir., Rikki Tikki Company A/S
  • ”Ved opstart af vores nye virksomhed, kontaktede vi erhvervsrådet for at modtage rådgivning. Inden for kort tid havde vi det første møde med en erhvervsrådgiver. Vi har været meget tilfredse med den hurtige og kompetente rådgivning vi har modtaget."
    Arden Fysioterapi I/S, Mia Toft og Tina Rank Franzen

Mariagerfjord Erhvervsråd har som hovedopgave at levere aktiv erhvervsfremme og professionel erhvervsservice. Vi servicerer vores medlemsvirksomheder, fungerer som det lokale erhvervslivs sparringspartner, byder nye virksomheder velkommen, understøtter gode idéer, hjælper iværksættere godt i gang og tager initiativ til nye aktiviteter.

Vi står altid til rådighed

Ingen opgave med relation til erhvervslivet er for stor eller for lille til os, og alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt!

Kontakt vores konsulenter og aftal et møde.

Professionelt erhvervsnetværk

Vi bor i en visionær kommune med fingeren på pulsen, og vi ønsker at understøtte lokale virksomheder med at udnytte deres fulde vækstpotentiale.

Derfor etableres et professionelt erhvervsnetværk for kommunens små og mellemstore industrivirksomheder. Et netværk, som skal sikre en fremtidig kompetent arbejdskraft.
Målet med netværket er at gøre det mere overskueligt for dig som virksomhedsleder at tilvejebringe de kompetencer, der kan sikre den fremtidige konkurrencedygtighed.

Helt enkelt handler det om at sætte fokus på, hvordan vi igennem samarbejde og videndeling med hjælp fra relevante organisationer og brancheforeninger kan højne kompetenceniveauet i din virksomhed. Netværket har adgang til en paraply, der giver dig overblik over alle dine muligheder for fortsat at være konkurrencedygtig i fremtiden. 

Hvad får din virksomhed ud af at deltage i netværket?

Med udgangspunkt i din virksomheds strategiske udfordringer og forretningsmæssige fokus har du igennem netværket mulighed for at få:

• Videndeling, inspiration og erfaringsudveksling om fremtidens kompetente medarbejdere.

• Hjælp til strategisk kompetenceudvikling fra A-Z – Fra strategi til konkret plan for kompetenceløft og tilskudsmuligheder. Endvidere sikre arbejdets udførelse, mens dine medarbejdere er på uddannelse.

• Adgang til et stærkt partnerskab der kan inspirere og yde konkret hjælp under hele processen.

For yderligere information: Virksomhedsservice Mariagerfjord, Ulla Virkelyst Søderman, ulsod@mariagerfjord.dk, 97 11 39 37.

Initiativtagere: Mariagerfjord Erhvervsråd, Virksomhedsservice Mariagerfjord, 3F, Metal, Jobcenter Mariagerfjord, VEU-center Aalborg/Himmerland og VEU-center Midtøst.

Vil du vide mere? Kontakt os på 70 22 28 20 Kontakt os >>